Wyszukiwarka

Kategorie

Włodawa, Przemysłowa - Obiekt komercyjny na sprzedaż

Data dodania: 17.05.2023
Numer Oferty: 9/2352/OOS

Informacje:

Cena:

550 000 PLN

Powierzchnia:

1127.00 m²

Na wyłączność:

nie

Opis:

Więcej zdjęć na: nieruchomoscilubartow.pl

Na sprzedaż hala o przeznaczeniu warsztatowo - magazynowo - produkcyjnym wraz z odrębnym 6 stanowiskowym wysokim garażem.
Pierwsza z oferowanych nieruchomości to hala o wymiarach ok. 15m x 60 m, murowana, doświetlona światłem dziennym, z 3 stanowiskami garażowymi. Posadzka na hali betonowa, wysokość pomieszczeń ok.5,5 m, hala pokryta płytą izolacyjną.

Druga z oferowanych nieruchomości to budynek nadający się na magazyn. Jest to 6-cio stanowiskowy garaż o pow. ok. 227 m2, wys. ok. 4,5 m.

Budynki zlokalizowane na działkach (użytkowanie wieczyste) o pow. łącznej 10032 m2.

Dogodny dojazd dla samochodów osobowych i ciężarowych, własne parkingi, utwardzony plac manewrowy.

Przeznaczenie wg Planu zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem B. 22 P- przeznaczony dla potrzeb przemysłu spożywczego, istniejące zainwestowanie do zachowania; obowiązuje zakaz lokalizacji mieszkalnictwa. Ponadto obowiązuje § 6 PZP tj. Usługi: 1. Zasady kształtowania sieci usługowej: 1) Miejscem koncentracji usług są obszary w jednostkach strukturalnych A, B i C. 2) Tereny usług publicznych: a) podstawowe przeznaczenie terenów pod administrację, usługi kultury, kultu religijnego, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, łączności, sportu i rekreacji, usługi inne, b) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych i mieszkań, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. 3)Tereny usług komercyjnych: a) podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi handlu, instytucji finansowe, usługi bytowe, gastronomię, hotelarstwo, turystykę i komunikację, b) dopuszcza się lokalizację usług publicznych i mieszkań, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, c) dopuszcza się zmianę profilu usług. 4) Dla terenów usług ustala się obowiązek zapewnienia dostępności i obsługi komunikacyjnej oraz niezbędnej ilości miejsc parkingowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 5)Dla terenów usług na działkach wydzielonych zaleca się urządzenie zieleni towarzyszącej. 2."Usługi nieuciążliwe" - przedsięwzięcia, które nie wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, w oparciu o przepisy ustawy "Prawo ochrony środowiska". 3.Dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki lub w odległości min. 1,5 m od granicy. 4. Zasady podziału - zgodnie z warunkami technicznymi zabudowy.

Lokalizacja: Włodawa ul. Przemysłowa 3

Cena: 550 000 zł do negocjacji


Opis podany przez Zamawiającego.
Dokumenty dotyczące w/w nieruchomości do wglądu w biurze
KOSZTY POŚREDNICTWA PONOSI SPRZEDAJĄCY!!!

PO DANE TELEADRESOWE PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ DO BIURA.
Nr licencji Pośrednika 1567

NIERUCHOMOŚĆ PREZENTUJE POŚREDNIK
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UMÓWIENIA PREZENTACJI.

Lokalizacja: Włodawa, Przemysłowa

Formularz Kontaktowy